scholen in Leons

Er bestaan diverse basis scholen: openbare basisscholen, christelijke basisscholen, islamitische basisscholen, Hindoe basis scholen. Voor de basisschool vakanties 2017 in Leons wordt aanbevolen om de website van desbetreffende school te raadplegen.

scholen in de buurt van Leons:

Basisschool de Stjelp

Telefoon: 0517341998
Fax:
E-mail: stjelp@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Oan''e Kamp 6
Postcode: 8834XM
Plaats: Baard
BRIN: 12VD

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Krunenstrobbe

Telefoon: 0582519700
Fax:
E-mail: krunenstrobbe@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: De Krunen 1
Postcode: 9023AG
Plaats: Jorwert
BRIN: 13GV

verwijderen/aanpassen

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

website Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Telefoon: 0517342020
Fax:
E-mail: directie@earnewjuk.nl
Soort: basisschool
Adres: Noarderfinne 3
Postcode: 8835XT
Plaats: Easterlittens
BRIN: 04IZ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Reinboge

Telefoon: 0582519321
Fax:
E-mail:
Soort: basisschool
Adres: Hoptilsterdyk 28
Postcode: 9027BE
Plaats: Hilaard
BRIN: 05PU

verwijderen/aanpassen

De Stapstien

Telefoon: 0517341446
Fax:
E-mail: de.stapstien@xs4all.nl
Soort: basisschool
Adres: Mied''igge 42
Postcode: 8831XP
Plaats: Winsum Fr
BRIN: 05UV

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Mied Skoalle

Telefoon: 0517341441
Fax:
E-mail:
Soort: basisschool
Adres: Molepaed 21
Postcode: 8831XJ
Plaats: Winsum Fr
BRIN: 14EL

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Gielguorde

website Basisschool de Gielguorde

Telefoon: 0582501220
Fax:
E-mail: gielguorde@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Master Jansenstrjitte 10
Postcode: 9022AN
Plaats: Mantgum
BRIN: 13QP

verwijderen/aanpassen

Basisschool IT Pertoer

website Basisschool IT Pertoer

Telefoon: 0582519757
Fax:
E-mail: info@itpertoer.nl
Soort: basisschool
Adres: Bumaleane 1
Postcode: 9024ET
Plaats: Weidum
BRIN: 14BJ

verwijderen/aanpassen

Otto Clant Skoalle

website Otto Clant Skoalle

Telefoon: 0582541314
Fax: 0582542666
E-mail: ottoclant@hotmail.com
Soort: basisschool
Adres: Blessumerpaed 3
Postcode: 9031XM
Plaats: Boksum
BRIN: 04JZ

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Pikeloer

Telefoon: 0582501717
Fax: 0582502197
E-mail: pikeloer@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Labadistendyk 7
Postcode: 8637VJ
Plaats: Wiuwert
BRIN: 13YA

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Tarissing

website Christelijke Basisschool De Tarissing

Telefoon: 0517342200
Fax:
E-mail: directie@detarissing.nl
Soort: basisschool
Adres: Tsjerkebuorren 14
Postcode: 8843KE
Plaats: Spannum
BRIN: 05XH

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool It Anker

website Christelijke Basisschool It Anker

Telefoon: 0517232000
Fax: 0517232995
E-mail: admin@itanker.nl
Soort: basisschool
Adres: Quaestiusstrjitte 13
Postcode: 9035EB
Plaats: Dronryp
BRIN: 04KJ

verwijderen/aanpassen

Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus

website Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus

Telefoon: 0517231562
Fax:
E-mail: sintradbodus@yahoo.com
Soort: basisschool
Adres: Ljouwertertrekwei 4
Postcode: 9035ED
Plaats: Dronryp
BRIN: 03SM

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Grunslach

website Christelijke Basisschool De Grunslach

Telefoon: 0517342112
Fax:
E-mail: directie@grunslach.nl
Soort: basisschool
Adres: Lytse Buorren 27
Postcode: 8842LJ
Plaats: Wjelsryp
BRIN: 04TB

verwijderen/aanpassen

De Romte

Telefoon: 0517231614
Fax:
E-mail: info@obsderomte.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallanswei 2
Postcode: 9035BT
Plaats: Dronryp
BRIN: 18QU

verwijderen/aanpassen

Master Cammingaskoalle

Telefoon: 0582542083
Fax:
E-mail: info@obsmastercamminga.nl
Soort: basisschool
Adres: Spoorstrjitte 7
Postcode: 9033WJ
Plaats: Deinum
BRIN: 18PU

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Rank

website Christelijke Basisschool De Rank

Telefoon: 0582542109
Fax: 0582542119
E-mail: info@rankdeinum.nl
Soort: basisschool
Adres: Spoorstrjitte 5
Postcode: 9033WJ
Plaats: Deinum
BRIN: 04KE

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Folefinne

Telefoon: 0582501737
Fax:
E-mail: folefinne@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Rydwei 3
Postcode: 9021CT
Plaats: Easterwierrum
BRIN: 13UP

verwijderen/aanpassen

Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens

website Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens

Telefoon: 0515332002
Fax: 0515333203
E-mail: romte@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Itingewei 2
Postcode: 8735HT
Plaats: Itens
BRIN: 13LY

verwijderen/aanpassen

SBS Dubelspan

website SBS Dubelspan

Telefoon: 0515521800
Fax: 0515520622
E-mail: info@dubelspan.nl
Soort: basisschool
Adres: De Polle 2
Postcode: 8635MD
Plaats: Boazum
BRIN: 13BD

verwijderen/aanpassen

De Cingel

website De Cingel

Telefoon: 0518451663
Fax:
E-mail: info@obsdecingel.nl
Soort: basisschool
Adres: Orxmasingel 16A
Postcode: 9036JW
Plaats: Menaam
BRIN: 18SR

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Opslach

website Openbare Basisschool De Opslach

Telefoon: 0515331844
Fax:
E-mail: opslach@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Walperterwei 14C
Postcode: 8731CD
Plaats: Wommels
BRIN: 14HD

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool It Funemint

website Christelijke Basisschool It Funemint

Telefoon: 0515331921
Fax:
E-mail: directie@itfunemint.nl
Soort: basisschool
Adres: Walperterwei 14
Postcode: 8731CD
Plaats: Wommels
BRIN: 05UY

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Eben Haezer

Telefoon: 0518452000
Fax: 0518452530
E-mail: ebenhaezer@ehaezer.nl
Soort: basisschool
Adres: Greatebuorren 13
Postcode: 9036ME
Plaats: Menaam
BRIN: 07MG

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Foareker

website Christelijke Basisschool De Foareker

Telefoon: 0515332275
Fax: 0515333126
E-mail: info@foareker.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallestrjitte 19
Postcode: 8734GL
Plaats: Easterein
BRIN: 03GT

verwijderen/aanpassen

Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Telefoon: 0515331531
Fax: 0515332126
E-mail:
Soort: vestiging spreidingsnoodzaak
Adres: Walperterwei 8
Postcode: 8731CC
Plaats: Wommels
BRIN: 25CR08

verwijderen/aanpassen

De Polle

website De Polle

Telefoon: 0582541681
Fax: 0582541681
E-mail: info@obsdepolle.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallestrjitte 28
Postcode: 9034GL
Plaats: Marsum
BRIN: 18RV

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool ''t Raerderhiem

website Openbare Basisschool ''t Raerderhiem

Telefoon: 0566602272
Fax:
E-mail: rae@bobob.info
Soort: basisschool
Adres: Selanswei 2
Postcode: 9012CN
Plaats: Raerd
BRIN: 15VO

verwijderen/aanpassen

Sint Bonifaciusschool

Telefoon: 0515332248
Fax: 0515332296
E-mail: bonifacius@schoolreahus.nl
Soort: basisschool
Adres: Sanleansterdyk 20
Postcode: 8736JB
Plaats: Reahus
BRIN: 05BS

verwijderen/aanpassen

Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Telefoon: 0588801300
Fax:
E-mail:
Soort: vestiging
Adres: Douwe Kalmaleane 2
Postcode: 8915HA
Plaats: Leeuwarden
BRIN: 20DL06

verwijderen/aanpassen

Albertine Agnesschool

Telefoon: 0582129516
Fax: 0582136447
E-mail: info@albertineagnesschool.nl
Soort: basisschool
Adres: Euterpestraat 28-1
Postcode: 8915BB
Plaats: Leeuwarden
BRIN: 15NV

verwijderen/aanpassen

School voor Speciaal Basisonderwijs De Trilker

website School voor Speciaal Basisonderwijs De Trilker

Telefoon: 0582125818
Fax: 0582131097
E-mail: directie@trilker.nl
Soort: speciaal basisonderwijs
Adres: Verdistraat 2-4
Postcode: 8915CD
Plaats: Leeuwarden
BRIN: 19TP

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool de Wester

website Openbare Basisschool de Wester

Telefoon: 0582128160
Fax:
E-mail: directie@dewester.nl
Soort: basisschool
Adres: Telemannstraat 13
Postcode: 8915CC
Plaats: Leeuwarden
BRIN: 15KE

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Mooitaki

website Christelijke Basisschool Mooitaki

Telefoon: 0582531684
Fax: 0582531684
E-mail: P.Huijser@cbsmooitaki.nl
Soort: basisschool
Adres: De Hammeringen 41
Postcode: 9045PT
Plaats: Bitgummole
BRIN: 05LS

verwijderen/aanpassen

Martenaskoalle

website Martenaskoalle

Telefoon: 0582531222
Fax: 0582531492
E-mail: info@martenaskoalle.nl
Soort: basisschool
Adres: Klaas van der Meijstr 1c
Postcode: 9045PZ
Plaats: Bitgummole
BRIN: 18NF

verwijderen/aanpassen

Christelijke Nationale School De Reinboge

website Christelijke Nationale School De Reinboge

Telefoon: 0515521838
Fax: 0515521169
E-mail: info@dereinboge.nl
Soort: basisschool
Adres: It Pounsmiet 20
Postcode: 9014CK
Plaats: Tersoal
BRIN: 04KA

verwijderen/aanpassen

De Lege Geaen

website De Lege Geaen

Telefoon: 0515521700
Fax: 0515521402
E-mail: dlg@bobob.info
Soort: basisschool
Adres: Dr. W. Beekhuisstrjitte 18
Postcode: 8647SM
Plaats: Sibrandabuorren
BRIN: 14IQ

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Oanset

website Openbare Basisschool De Oanset

Telefoon: 0517269321
Fax:
E-mail: info@oanset.nl
Soort: basisschool
Adres: Peinserweg 1B
Postcode: 8811HK
Plaats: Ried
BRIN: 14XY

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Op E Hichte

website Christelijke Basisschool Op E Hichte

Telefoon: 0515415989
Fax: 0515434379
E-mail: schoolleider@cbsopehichte.nl
Soort: basisschool
Adres: Legedyk 43
Postcode: 8629RL
Plaats: Scharnegoutum
BRIN: 07IJ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool de Fugelsang

website Christelijke Basisschool de Fugelsang

Telefoon: 0518461218
Fax: 0518461435
E-mail: directie@fugelsang.nl
Soort: basisschool
Adres: Ds H v E v Heslingastr 1
Postcode: 9041EG
Plaats: Berltsum
BRIN: 06KL

verwijderen/aanpassen

Lyts Libben

website Lyts Libben

Telefoon: 0518461736
Fax: 0518461253
E-mail: directie@obslytslibben.nl
Soort: basisschool
Adres: K J van den Akkerstr 2
Postcode: 9041CT
Plaats: Berltsum
BRIN: 18OM

verwijderen/aanpassen

De Twatine

website De Twatine

Telefoon: 0515521596
Fax: 0515521132
E-mail: schoolleider@twatine.nl
Soort: basisschool
Adres: Boeijengastrjitte 18
Postcode: 8627SG
Plaats: Gauw
BRIN: 04KN

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Wizebeam

website Christelijke Basisschool De Wizebeam

Telefoon: 0518471588
Fax: 0518471182
E-mail: info@cbs-wizebeam.nl
Soort: basisschool
Adres: Tilledyk 11
Postcode: 9047KG
Plaats: Minnertsga
BRIN: 06QM

verwijderen/aanpassen

categorieen

We vonden ondermeer deze volgende scholen in Leons: Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus, De Polle, Christelijke Basisschool De Reinboge, Martenaskoalle, Openbare Basisschool De Oanset, Christelijke Basisschool de Fugelsang, Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Christelijke Basisschool Eben Haezer, Christelijke Basisschool Mooitaki, Openbare Basisschool de Wester, Christelijke Basisschool De Foareker, Christelijke Nationale School De Reinboge, Openbare Basisschool De Opslach, Christelijke Basisschool De Rank, Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens, Sint Bonifaciusschool, Basisschool de Krunenstrobbe, Basisschool de Pikeloer, Christelijke Basisschool De Tarissing, Openbare Basisschool ''t Raerderhiem, De Twatine, De Stapstien, De Cingel, Openbare Basisschool De Mied Skoalle, Basisschool de Folefinne, Basisschool IT Pertoer, De Romte, Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs, Christelijke Basisschool De Grunslach, Basisschool de Gielguorde, Albertine Agnesschool, Master Cammingaskoalle, Otto Clant Skoalle, Christelijke Basisschool De Wizebeam, SBS Dubelspan, Lyts Libben, Christelijke Basisschool It Anker, School voor Speciaal Basisonderwijs De Trilker, Basisschool de Stjelp, Christelijke Basisschool Op E Hichte, De Lege Geaen, Christelijke Basisschool It Funemint

Bedrijf gratis toevoegen?

Voeg uw bedrijf in twee stappen toe!

  1. inloggen of eerst registreren
  2. bedrijfsgegevens invullen, klaar!2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Leons | 112 alarmeringen Leons | Goedkoop Tanken in Leons | Supermarkten in Leons | Weerbericht Leons