Buurten rondom Leons

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Leons zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Leons.


Leons - Gemeente Littenseradiel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

Winsum - Gemeente Littenseradiel

Baaium - Gemeente Littenseradiel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Mantgum - Gemeente Littenseradiel

Britswert - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Mantgum - Gemeente Littenseradiel

Bears - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Weidum - Gemeente Littenseradiel

Weidum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Hinnaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Wiuwerd - Gemeente Littenseradiel

Wiuwert - Gemeente Littenseradiel

Jellum - Gemeente Littenseradiel

Spannum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Spannum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Iens - Gemeente Littenseradiel

Easterwierrum - Gemeente Littenseradiel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Itens - Gemeente Littenseradiel

Rien - Gemeente Littenseradiel

Toekomstig bedrijventerrein - Gemeente Leeuwarden

Newton - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Easterein - Gemeente Littenseradiel

Zweins - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Boazum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Buitengebied Wytgaard - Gemeente Leeuwarden

Easterein - Gemeente Littenseradiel

Boazum - Gemeente Littenseradiel

Wytgaard - Gemeente Leeuwarden

Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Zwette-Schenkenschans - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Tzum - Gemeente Franekeradeel

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

De Zuidlanden - Gemeente Leeuwarden

Wommels - Gemeente Littenseradiel

Tzum - Gemeente Franekeradeel

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Buitengebied Wirdum - Gemeente Leeuwarden

Lytsewierrum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Dearsum - Gemeente Boarnsterhim

Reduzum - Gemeente Boarnsterhim

Nijln - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Techum - Gemeente Leeuwarden

Peins - Gemeente Franekeradeel

Nijlân - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Wommels - Gemeente Littenseradiel

Jan van Scorelbuurt - Gemeente Leeuwarden

Wirdum - Gemeente Leeuwarden

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Raerd - Gemeente Boarnsterhim

Helicon - Gemeente Leeuwarden

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Harlingervaart - Gemeente Leeuwarden

Reahs - Gemeente Littenseradiel

Julianapark - Gemeente Leeuwarden

Reahûs - Gemeente Littenseradiel

Westeinde - Gemeente Leeuwarden

Vossepark - Gemeente Leeuwarden

Hollanderwijk - Gemeente Leeuwarden

Gerard Dou - Gemeente Leeuwarden

Goutum - Gemeente Leeuwarden

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Stationskwartier - Gemeente Leeuwarden

Rapenburg - Gemeente Leeuwarden

Valeriuskwartier - Gemeente Leeuwarden

Vogelwijk - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Scharnegoutum - Gemeente Wymbritseradiel

Huizum-Badweg - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Sonnenborgh - Gemeente Leeuwarden

Zaailand - Gemeente Leeuwarden

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Leons | 112 alarmeringen Leons | Goedkoop Tanken in Leons | Supermarkten in Leons | Weerbericht Leons